Periodieke controle

Onder het motto: beter voorkomen dan genezen, wordt bij de meeste patiënten ieder half jaar alles nagekeken. Het tandvlees wordt gecontroleerd, de tanden en kiezen worden nagelopen en gereinigd wanneer nodig en u krijgt tips waar er meer aandacht besteedt mag worden. Om de 2 a 3 jaar worden ook controlefoto’s gemaakt om te kunnen zien of alles tussen de tanden en kiezen nog gezond is. Heeft u zelf nog vragen over uw gebit of eigenaardigheden ontdekt, geef dit dan aan bij de controle.

Kosten periodieke controle

De tandartstarieven worden jaarlijks vastgesteld door het NZa en zijn hierdoor bij iedere praktijk hetzelfde. Het kan zijn dat de tandarts tijdens de controle ziet dat er tandsteen weggehaald dient te worden of dat er foto’s gemaakt moeten worden. Deze kosten worden apart in rekening gebracht en staan dan ook apart op de factuur. Het is afhankelijk van het pakket bij uw zorgverzekeraar of u de tandartskosten vergoed krijgt. Bekijk uw polis of neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar. Voor kinderen tot 18 jaar wordt tandheelkunde volledig vergoed (m.u.v. kroon- en brugwerk en orthodontie). Zowel een halfjaarlijkse controle bij de tandarts als de overige verrichtingen vallen voor kinderen tot 18 jaar namelijk binnen het basispakket.

Vullingen

Wanneer er wordt besloten een tand of kies te voorzien van een vulling, kan dit onder lokale verdoving. De behandeling wordt gedaan na overleg met u. Vaak duurt het niet lang en iedere stap wordt mondeling uitgelegd. Een geruststelling: Iedere vulling zal een witte worden. Daarin bestaat er een scala aan variaties van wit-tinten en kijken we wat het best per situatie past.

Kinderen

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis. Vanaf 3 jaar is het gebruikelijk dat kinderen mee op controle komen om aan het hele fenomeen te wennen. Eerst worden alleen de tanden geteld en geleidelijk wordt dit over de jaren uitgebreid met droog blazen en afzuigen. Eenmaal na de eerste wisselfase wordt er gekeken of er ruimtegebrek aan het ontstaan is voor het complete volwassen gebit en na de tweede wisselfase zullen de eerste controlefoto’s worden gemaakt.

Kronen

Breekt er een stuk van uw kies, bent u gevallen op uw tand of bent u simpelweg niet tevreden over de kleur en of vorm van uw tand? Dan is een kroon vaak een goede langdurige oplossing. In situaties dat uw kies meer vulling dan kies bevat is het verstandig de kies te verstevigen met behulp van een kroon. De kies brokkelt dan niet meer af en mogelijke ruimtes tussen de kiezen waar voedselresten zich kunnen ophopen worden gesloten. Voor een kroon komt u twee keer. De 1e keer wordt de buitenste laag van de kies ‘afgeschild’, er wordt een afdruk gemaakt en u krijgt een noodkroon om de komende 2 weken geen hinder van de behandeling te ondervinden. Dit duurt uiterlijk 40 minuten. Na 2 weken wordt de noodkroon afgenomen, het maatproduct gepast en na uw goedkeuring vast gecementeerd. Dit duurt uiterlijk 10 minuten. De modellen krijgt u mee.

Bruggen

Voor een brug kan gekozen worden wanneer er ter plaatse van een getrokken tand of kies een permanente opvulling gewenst is die niet uitneembaar (prothese/gebitje) is. Een brug is vaak een drie-delige kronenrij die als 1 geheel over twee kiezen geschoven wordt. Als na overleg deze oplossing gekozen wordt dan zullen bij de buurtanden van de lege plek kronen gemaakt worden waartussen een derde kroondeel vastgemaakt zit die de lege plek opvult.

Wortelkanaalbehandelingen

Is een gaatje eenmaal te diep of is er een ontsteking ontstaan dan kan dat zeer vervelend zijn. Gelukkig bestaat er naast het trekken van de kies of tand ook de mogelijkheid tot een wortelkanaalbehandeling. Onder verdoving wordt de kies van de ontstoken zenuw ontdaan en wordt de binnenkant van de kies gereinigd. Hierna worden het zenuwkanaal gevuld en kan de kies pijnloos op zijn plaats blijven. Per tand of kies verschilt het aantal kanalen en kan de stoeltijd variëren van een kwartier tot 45 minuten.

Protheses

Een van de meest gebruikte methodes voor tandvervanging is een prothese. Het is een relatief goedkoop functionerend middel om het aanzicht snel te verbeteren. Daarin bestaat er een keuze tussen een gehele kunststof prothese, een gedeeltelijke of een frame. Kunststof protheses zijn van tandvleeskleurig kunststof en een frame heeft een metalen basis met haakjes voor meer houvast.